Knäsmärta

Knätrauma drabbar företrädesvis yngre individer, i regel i samband med idrott. Skador i knäleden är en vanlig orsak till senare besvär, såsom artros och instabilitet. Knäskador förekommer inom de flesta idrotter och är således vanligt i samhället.

Knät gör ont när man går

Besvären vid knäledsartros kan komma plötsligt, ibland i samband med en mindre knäskada som till exempel ett snedtramp, men ofta utan att något särskilt har hänt. De vanligaste besvären vid knäledsartros är att man har ont i knät när man går. Knät är också ofta ömt och ibland svullet, delvis beroende på inflammation i ledkapslen. Ibland bildas lite för mycket ledvätska, knät svullnar och det gör ont. Det är mycket vanligt att de första symtomen på knäledsartros kommer innan artrosen syns på röntgen.

Om man får kraftigare artros kan man också få värk i knät när man sitter stilla, eller under natten när man ska sova.

Om brosket mellan lårben och skenben blir tunnare på knäledens insida kan man bli något hjulbent. Då ökar belastningen ännu mer på insidan, där det finns minst brosk, och det kan leda till ökande besvär.

Tag kontakt med din läkare vid svåra fall.