Nedsjunkna fotvalv


Pes planus
Sent utvecklad plattfothet innebär ett tillstånd med belastningssmärta till följd av kollaps av det längsgående fotvalvet. Oftast orsakat av en bristning eller inflammation av en kraftig sena. Tillståndet kan medföra varierande besvär, från måttliga i ett tidigt skede till ett invalidiserande smärttillstånd med uttalad ledpåverkan i slutstadiet. Vid lindrig form behandlas tillståndet med ortobediska skoinlägg.

Symptom: Smärtor i fotroten och fotleden (språngbensleden), samt i vaden vid knät och underbenet. Dålig/felaktig gång samt utåtvridna fötter är några av de symtom man kan ha vid plattfot.

Orsak: Samtliga valv i foten är nedsjunkna. Detta beror på försvagade muskler i foten och underbenet, men det kan vara medfött och orsakar då oftast inte samma besvär och smärta.

Vi rekommenderar individuella fotbäddar (fotinlägg) efter gipsavgjutning, som kan flyttas till olika typer av skor.