Pronation eller supination

Sliter du på skorna på in- eller utsidan?
Fotens leder och mjukdelar utsätts för enorma belastningar vid neutralsteg, men belastningen ökar dramatiskt vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen. I värsta fall kan det omöjliggöra löpning för individen i fråga. Dessa fotfelsställningar kan många gånger korrigeras bara med hjälp av korrekta fotbäddar (fotinlägg) om man bara känner till skornas olika egenskaper och löparens eventuella fotfelsställningar.

Vid exempelvis löpning är det vanligt förekommande att fotens insida ”sjunker ner”, pronation (överpronation). Det kan även förekomma en rörelse åt det andra hållet, supination (underpronation).  Ska man vara noga är pronation en mix av tre olika rörelser: eversion (”kobent” i foten) , abduktion (foten roteras utåt) samt dorsalflexion (foten vinklas uppåt). Supination är således en mix av: inversion (”hjulbent” i foten), adduktion (foten roteras inåt) samt plantarflexion (foten vinklas neråt). Dessa begrepp är omdiskuterade. De lärde tvistar om rörelsernas benämningar samt deras innebörd. Man skiljer även på om dessa rörelser uppkommer i bakfoten eller framfoten.

Vid gång och löpning är en liten ”pronationsrörelse” helt normal, det är en del av fotens stötdämpande funktion. Sker en ”supinationsrörelse” eller en allt för stor ”pronationsrörelse” kan problem uppkomma dels i foten och dels högre upp som exempelvis benhinnebesvär eller vissa typer av knäskador. Detta beroende på underbenets rotation. Ofta kan en onormal pronation eller supination avhjälpas med lämpliga skor och korrekt utformade fotbäddar. På bilden nedan visas ett exempel utan och med stödjande inlägg med syfte att minska en överpronation.

I en del fall behövs individuellt utprovade fotbäddar för att stötta upp foten till acceptabelt rörelsemönster.

Åtgärd: En individuell fotbädd (fotinlägg) med påbyggd pronation- eller supinationskil hjälper dig att komma till rätta med problemet.